ریحانه {موسوعه آیات و روایات زن وخانواده }
47 بازدید
محل ارائه: دفتر مطالعات وتحقیقات امور زنان
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت جمع آوری کردن آیات و روایات و نمایه سازی
زبان : فارسی